Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.e-dolcevita.pl a także zawiera informacje na temat plików cookies.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Monika Pierzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce, NIP: 959-038-22-36, REGON: 292444087.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych przez Klientów jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku rejestracji Konta, jak i zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo do ich usunięcia a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Użytkownik przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce.
 7. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies podczas samego korzystania ze strony Sklepu. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu internetowego.

 

 1. Wykorzystywane przez sklep pliki Cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki Cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze strony Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony Sklepu.

 

 1. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

 1. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt telefonicznym pod numerem 724 489 242 lub na adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl