Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego jest DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak z siedzibą w 25 – 005  Kielce, przy ul. Sienkiewicza 39, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 959 038 22 36, REGON: 292444087.

 

2. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres do korespondencji/adres dostawy: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach:

a)      w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony,

b)      w zakresie związanym z realizacją składanych zamówień na produkty dostępne w ofercie Sklepu, jak i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

c)      w zakresie związanym z procedurą reklamacyjną oraz w związku z prawem do odstąpienia od umowy,

d)     w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie biuletynu „Newsletter” zawierającego informację o produktach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym.5. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów
a).  firmy kurierskie  :

                            - Poczta Polska

                            - DPD

                            - In Post

b).  operatorów systemów płatności :

                            - Dotpay

 W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


6. Użytkownik Sklepu może dobrowolnie udostępnić adres poczty elektronicznej w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby prowadzenia działań marketingowych, polegających na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

6.1. Użytkownik może zrezygnować z usługi przesyłania biuletynu „Newsletter” w następujący sposób:

a)      po zalogowaniu się do Konta, w zakładce „Moje konto – Newsletter – Subskrypcja” odznaczenie zgody na subskrypcję,

a)      przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres: biuro@e-dolcevita.pl  

6.2. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa polegająca na przesyłaniu biuletynu „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.7. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić drogą mailową na adres: biuro@e-dolcevita.pl, telefonicznie pod numerem: + 48 724 489 242 (opłata wg stawki operatora), za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://e-dolcevita.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej Użytkownika.8. Sklep internetowy nie zbiera wsposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.
Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

 W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwaprzeglądarki internetowe .
W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


9. Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

10. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel przy użyciu hasła.

 

11. Użytkownicy, którzy mają jakieś zapytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o wysyłanie pytań i uwag na adres poczty elektronicznej: biuro@e-dolcevita.pl